Jakie będą stopy procentowe w 2024 roku?

Jakie będą stopy procentowe w 2024 roku

Jakie będą stopy procentowe w 2024 roku?

Każdy, kto ma kredyt hipoteczny jest mocno zainteresowany wysokością stóp procentowych. Nic w tym dziwnego – w końcu mają one bezpośrednie przełożenie na wysokość comiesięcznych rat. Czego można się spodziewać w 2024 roku?

Stopy procentowe – jaki mają wpływ na rynek mieszkaniowy?

Ustalane przez Narodowy Bank Polski stopy procentowe mają kluczowe znaczenie dla rynku mieszkaniowego, mają bowiem wpływ na wysokość rat kredytów hipotecznych. Nie jest to jednak przełożenie 1:1. Wynika to z faktu, że raty kredytów zmieniane są z reguły o czynnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest on odzwierciedleniem stóp, po jakich banki oferują sobie nawzajem kredyty na polskim rynku międzybankowym. Wysokość WIBOR nie jest więc tożsama z wysokością stóp, jednak mamy tu bezpośrednie przełożenie. W praktyce, kiedy stopy procentowe rosną, WIBOR również idzie w górę, co bezpośrednio przekłada się na wzrost miesięcznych rat kredytów hipotecznych dla kredytobiorców. Wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych ogranicza zdolność kredytową potencjalnych nabywców mieszkań, co z kolei wpływa na popyt na rynku mieszkaniowym. Dlatego też, stopy procentowe i wskaźnik WIBOR odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu dynamiki rynku mieszkaniowego, wpływając nie tylko na indywidualne decyzje kredytobiorców, ale także na ogólną kondycję sektora nieruchomości.

Jak kształtowały się stopy procentowe w ostatnich latach?

W ostatnich latach stopy procentowe przeszły przez wyjątkowo dynamiczne zmiany, które miały znaczący wpływ na naszą gospodarkę oraz rynek nieruchomości. Okres pandemii COVID-19, rozpoczynający się na początku 2020 roku, przyniósł ze sobą bardzo niskie stopy procentowe, jako część działań stymulacyjnych podejmowanych przez banki centralne na całym świecie w celu wsparcia gospodarek. W Polsce, na przykład, główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) została obniżona do rekordowo niskiego poziomu 0,10% w maju 2020 roku, co stanowiło bezprecedensowy krok mający na celu zmniejszenie negatywnych skutków pandemii na gospodarkę.

Jednakże szybka odbudowa aktywności gospodarczej po początkowym szoku pandemii, w połączeniu z zakłóceniami w łańcuchach dostaw i wzrostem popytu konsumpcyjnego, przyczyniła się do gwałtownego wzrostu inflacji na świecie. W odpowiedzi na rosnącą inflację, która w Polsce w 2021 roku zaczęła osiągać dwucyfrowe poziomy, NBP rozpoczął cykl zacieśniania polityki pieniężnej, podwyższając stopy procentowe w październiku 2021 roku, co oznaczało początek serii drastycznych podwyżek. W rezultacie, do końca 2022 roku główna stopa procentowa została podniesiona do poziomu około 6,75%, co stanowiło jedno z najbardziej agresywnych działań w Europie mających na celu zwalczanie inflacji.

W 2023 roku, w obliczu spowolnienia inflacji i stabilizacji gospodarczej, NBP rozpoczął łagodzenie polityki pieniężnej, obniżając stopy procentowe w drugiej połowie roku. Te korekty miały na celu zrównoważenie potrzeby ograniczenia inflacji z jednoczesnym wspieraniem wzrostu gospodarczego. Pomimo tych obniżek, stopy procentowe pozostały na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu do okresu przed pandemicznego.

Wysokość stóp procentowych w 2024 roku – przewidywania

Ostatnie zmiany wysokości stóp procentowych w Polsce odbyły się jesienią 2023 roku i od listopada pozostają one niezmienne – na poziomie 5,75%. Sytuacja ta nieco dziwiła wielu analityków, którzy przewidywali dalsze obniżki o przynajmniej 0,25%. Te jednak nie nastąpiły. Zmianie uległo jednak nastawienie prezesa NBP, który od końca 2023 roku bardzo mocno podkreśla brak możliwości dalszego obniżania stóp, tłumacząc to dalszą niepewnością na rynkach i możliwością przyspieszenia inflacji w II połowie roku. Nie da się przy tym ukryć, że obawy te nie są pozbawione podstaw. Wpływ na inflację, mogą mieć chociażby podwyżki cen energii, które póki co są trzymane w ryzach dzięki kolejnym rządowym tarczom. Z drugiej strony warto jednak zwrócić uwagę, że zmiana podejścia NBP do wysokości stóp jest bezpośrednio powiązana czasowo ze zmianą władzy w Polsce. Podobne zagrożenia istniały bowiem także wcześniej i wówczas były przez prezesa NBP pomijane. Co więcej, obecnie inflacja osiągnęła niewidziany od wielu miesięcy poziom 3,9%, a więc jest niższa od wysokości stóp po raz pierwszy od kilku lat.

Mając na uwadze czynniki obiektywne i subiektywne, trudno zakładać, by w najbliższych miesiącach nastąpiła znacząca zmiana stóp procentowych. Przewidujemy, że być może w II połowie roku nastąpi niewielka korekta – o 0,25%, o ile oczywiście nie nastąpi podniesienie inflacji w I i II kwartale powyżej 5%. Na większe zmiany poczekamy minimum do połowy 2025 roku, chyba że w międzyczasie wydarzy się coś nieprzewidywalnego – choć tutaj akurat spodziewać się można raczej pogorszenia sytuacji.

Jak zmiany stóp procentowych mogą wpływać na ceny mieszkań w 2024 roku?

W 2024 roku, przy założeniu, że stopy procentowe pozostaną na stabilnym poziomie z możliwością minimalnego spadku w drugiej połowie roku, można oczekiwać, że wpłynie to na rynek mieszkaniowy w specyficzny sposób. Stabilizacja stóp procentowych zwykle sprzyja przewidywalności kosztów finansowania dla potencjalnych kredytobiorców, jednakże po zakończeniu programu preferencyjnego kredytu hipotecznego z oprocentowaniem na poziomie 2%, obserwowanego pod koniec 2023 roku, rynek może doświadczyć zmniejszonego popytu na zakup mieszkań. Program ten, oferując wyjątkowo niskie oprocentowanie, zwiększył atrakcyjność kredytów hipotecznych i zachęcił wiele osób do przyspieszenia decyzji o zakupie nieruchomości.

Zakończenie programu i powrót do „normalnych” warunków kredytowania mogą skutkować pewnym ochłodzeniem rynku mieszkaniowego. Mniejsze zainteresowanie zakupem, wynikające z wyższych kosztów finansowania w porównaniu do okresu preferencyjnego, może prowadzić do stabilizacji cen mieszkań, zwłaszcza jeśli oferta na rynku będzie rosła szybciej niż popyt.

Podsumowując, w 2024 roku stabilne stopy procentowe, z możliwością niewielkich obniżek, mogą nieznacznie wpłynąć na rynek mieszkaniowy, utrzymując ceny mieszkań na stabilnym poziomie. Kluczowym czynnikiem będzie jednak zdolność rynku do adaptacji po zakończeniu programu preferencyjnego kredytu hipotecznego, co może zadecydować o kierunku, w jakim pójdą ceny nieruchomości.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny? Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe - niekiedy spłacany jest on prawie do końca aktywności zawodowej. Sposobem na zmniejszenie tego obciążenia jest oczywiście nadpłata hipoteki. Czy jednak w praktyce warto to robić? A...

czytaj dalej
Na którym piętrze kupić mieszkanie?

Na którym piętrze kupić mieszkanie?

Na którym piętrze kupić mieszkanie? Wybór piętra, na którym znajduje się mieszkanie, może znacząco wpłynąć na komfort życia, cenę nieruchomości oraz jej potencjał inwestycyjny. Każda kondygnacja ma swoje zalety i wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem...

czytaj dalej